Thông tắc cống tại Bắc Giang – dịch vụ cải thiện chất lượng cuộc sống công nghiệp Thông tắc cống tại Bắc Giang Thành phố Bắc Giang đóng vai trò quan trọng về kinh tế, hành chính , chính trị của tỉnh Bắc Giang. Những năm trở lại đây, thành phố đã có nhiều phát  triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng . Các ngành dịch vụ- thương mại ngày càng đa  ...

Chi tiết