Bạn đang sinh sống tại Đống Đa?Bạn có nhu cầu về thông tắc cống tại Đống Đa? Hiện nay ,cầu về dịch vụ thông tắc cống , hút bể phốt rất lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.Tuy nhiên đi đôi với nhu cầu và nguồn cung ứng đó là chiêu lừa gạt người dân của cá nhân phục vụ thông tắc cống.Nhiều cá nhân lợi dụng lòng tin của người dân đã bầy ra rất  ...

Chi tiết