Hút bể phốt KCN tại tỉnh Thái Bình  – Dịch vụ hút bể phốt phục vụ tại khu công nghiệp  Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình  có 5 khu công nghiệp lớn và nhiều cụm công nghiệp nhỏ. Các khu công nghiệp này đã và đang đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên cũng từ các khu công nghiệp  ...

Chi tiết